Pedagogisk utviklingsarbeid i Hampehaugen Barnehage

I april 2018 startet vi et pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med fokusområde LEKENDE VOKSNE I UTETIDA. Denne siden blir oppdatert jevnlig ettersom vi går videre med utviklingsarbeidet.

Nyheter